با سلام 

خدمت تمامی عزیزان دنبال کننده اعلام میداریم 

موضوع پیگیری ما کلمات کلیدی ذیل است 

الیاس در جنگ قلعه شیاس 

آممرضا در جنگ قلعه شیاس

اصلان خان عموی آممرضا 

چشمه الیاس 

تنگه پابیر یا پاپیل 

نظام و عزیز در دزفول

الیاسی شیاسی در دزفول 

/

با تشکر 

اطلاع رسانی با واتساپ۰۹۳۸۲۱۵۲۹۳۳

منبع : گؤیل شیاس/تاریخ شفاهی شیاس/معرفی چغامله | دعوت
برچسب ها :